Dini Hizmetler Dini Haberler Dini Videolar

3d Allah Dostlari


Arama   :  
Dini Hizmetler Dini Haberler Dini Videolar Anasayfa > Sanal Tur

Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hz. Kabri

Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hz. Kabri

Reklam Alanı

Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kabri Eyüp Mezarlığında Bulunmaktadır. dinihizmetler.com Ekibi Tarafından Kabrin Sanal Tur çekimleri Yapılmıştır ..

Sanal tur içerisinde Gezmek için
Mausenizin Sol Tuşuna Basarak Sürükleyin
 

/


Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kimdir?


Ahıskalı Ali Haydar Efendi Kimdir?

Batumun Ahıska beldesinde 1870 senesinde dünyaya geldi Babası Şerif Efendidir İki yaşında annesini, dört yaşında da babasını kaybeden Ali Haydar Efendi ilk ilim tahsilini memleketinde yapmıştır Daha sonra Erzurumda medrese tahsiline devam etmiştir Erzurumdan sonra İstanbula gelen Ali Haydar Efendi , Fatih Camii Şerifinde derslere devam ederek, Beyazıd dersiâmlarından Çarşambalı Hoca Ahmed Hamdi Efendiden 1901 yılında icazet almıştır

Ali Haydar Efendi (KS), Ahmed Hamdi Hocanın derslerine devam ederken, o devirde kadı yetiştiren Medresetül-Kuzata ( o zamanın Hukuk Fakültesi ) giderek, oradan da diploma almıştır (1906) İlk adli vazifesi Burdur kadılığıdır Sonra Uşak kadılığı ve sonra Denizli kadılığı olmuştur Daha sonra İstanbul İstinaf Mahkemesi ( dava mahkemeleri ile temyiz mahkemeleri arasında bir derece yüksek mahkeme) üyeliğine getirildi Bu vazifede iken hukuk mektebinde Mecelle ve Usul-i Muhakematı Hukukiye derslerini okutmaya başladı Ardından sırasıyla İstanbul Bidayet Mahkemesi, İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığı, Bidayet Mahkemesi Başkanlığı, İstinaf Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığı, Temyiz Mahkemesi üyeliği, aynı mahkemenin hukuk dairesi üyeliği, sonra başkanlığı ve temyiz mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu

Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Hukuk-u İslâmiye ve Islahatı Fıkhiye Kamusu eserinde Ali Haydar efendiden bahsederken, "Yüksek çalışkan fukahamızdan sayılır" der ve devamla, "Mahkeme-i Temyiz riyasetinde, mülga fetvahane-i ali emanetinde ve adliye nezaretinde bulunmuştur Mecelle-i ahkamı Adliyeye yazmış olduğu 4 ciltlik mufassal şerhi, kıymetli bir eserdir Birçok çalışmanın faideli bir semeresidir Arazi, evkaf, mefkud, ahkâmına dair eserleri, intikal kanununa şerhi de vardır Medresetül Kuzatta ve Darül Fünunda mecelle vesaire müderrisliğinde bulunmuştu" diye övmüştür

Sene 1914 Fatih Camiinde talebe okutmaya başlamıştır Fetvahanede fetva vermiş, gösterdiği büyük iktidarla, 1914 yılında Sahn Medresesi Fıkıh Müderrisliğine tayin edilmiştir

Birinci Dünya Savaşı ardından, 14 Kasım 1914te ilan edilen Cihad-ı Ekber fetvasını, Fetva Emini sıfatıyla Fatih Camiinde okudu Aynı zamanda 23 Kasım 1914te Cihad Beyannamesinde bulunan 29 imzadan birisi de Ali Haydar Efendidir 1915 yılında Şeyhül-İslamlıkta yeni kurulan "Telif i Mesail Heyeti Reisliği"ne tayin edilmiştir 1916 yılında Huzur Dersleri baş muhatablığına tayin edilmiştir Rumeli Kazasker payeliğini elde etti Aynı yıl emekliye ayrıldı Tevfik Paşanın ikinci sadaretinde (Baş vezirlik) kısa bir süre Adliye Nazırlığı (Adalet Bakanlığı) yaptı Bu görevde iken Medineyi teslim etmeye yanaşmayan Fahrettin Paşaya Padişahın teslim konusundaki iradesini götürdü

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (KS), zahiri ilimlerin hepsini ikmal etti Varılacak noktanın en üst kademesine ulaştı Üstelik kendisi de, şanlı şöhretli, celadetli idiEfendi , sert mizaçlı biri idi Taviz vermeksizin şeriatın hükümlerinin yerine getirilmesini isterdi Hatta Maide suresindeki şu ayeti kerime sanki düsturu olmuştu"Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin, fasıkların, kafirlerin ta kendileridir" (Maide Suresi ayet 44-45) Hitabeti çok kuvvetli, fakihliği 4 mezhebe fetva verecek kadar kuvvetli idi Tesir ve ikna gücü de yerinde idi

Ahıskalı Ali Haydar Efendi , kaynaklar, tarih olarak kesin belirtmemekle beraber, 1913 ve 14 yılları, Bandırmaya gider Bir Ramazan günü talebelere yardım maksadı vardır Tabii ki vaaz edecektir İstanbul ulemasından olduğu için her yerde rağbet çok olur Vaazları genelde tasavvuf ve tarikatlar aleyhinde olurHatta bir gün sabah namazında kişiyi isimlendirerek, "Burada Bezzaz Ali Rıza Efendi var, esnaftır, tarik ehlidir, şöyle yapar, böyle yapar" diye aleyhinde konuşur Cemaatin içinde Ali Rıza Bezzaz Hazretlerinin talebelerinden Börekçi Hasan Efendi de vardır Vaazı dinler ve namazdan sonra olup biteni Rıza Ali Bezzazi Efendiye anlatır Meşayih sevinir Efendi de "Hiç merak etme, çok yakında bizim yanımıza gelecektir" der  Ali Haydâr Efendinin gönlüne bir ateş düşer Tasavvuf ve tarikat ehline karşı bir sevgi ve alaka başlarDev cüsse, cübbeyi ve sarığı atarak camiden çıkar

Bezzaz Ali Rıza Efendi (K O ona, o da ona gönderiyor? Topkapıya giden Ali Haydar Efendi (KS), kendisine bildirilen köhne, dökük bir evin kapısını çaldı"Buyurun içeri" dediİçeri giren Ali Haydar Efendi, bir saat daha beklediBu sırada saçı-başı birbirine karışmış, kambur bir adam içeri girdi Bu kimsenin Ali Efendi olduğunu anlayan, Ahıskalı Ali Haydar Efendi, hemen elini öpmek istedi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, kendi sıfatlarını ve makamlarını saymaya başlayınca, o zat "Sus, sus" diye azarladıO anda bazı değişiklikler hisseden Ahıskalı Ali Haydar Efendi, karşısındaki Ali Efendiye talebe olup sohbet ve derslerine devam etti

 
   
Eklenme Tarihi : 27.04.2011 Hit : 73003
 
2 yorum var
  1. Ömür Paşaoğlu 01.10.2013 18:50:29

    Ben de Ahıskalıyım. Ali Haydar Efendimizin Torunlarını buldum ve onlar yurt dışındalar. Türkiyede Ali Haydar Efendimizin Neslinden kimse varsa buraya yazsın? Saygılar.

  2. mali bostancı 06.01.2016 02:40:41

    talebesi var Mahmut efendi istanbulda

Siz de kendi yorumunuzu yazın :

Resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki alana girin


Yorumlar yönetici onayı sonrası yayınlanır.

Copyright © Ados Grup 2002-2014 Tüm hakları saklıdır.
Ados Grup Sitemap Dizini